วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บทสวดมนต์ " พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ "

" พระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ "พระพุทธคุณอิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ 


พระธรรมคุณ


สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฺฐิโก

อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง

เวทิตัพโพ วิญญูหีติ 


พระสังฆคุณสุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคค
ะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย

ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย

อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ 
0 ความคิดเห็น:

Blogger Template by Clairvo